Натюрморт со сливами

Размер: 80х100
Материал: холст
Техника: акрил, песок